آخرین اخبار اتاق

26 دی 1397
  تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت بدون انتقال ارز جهت تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان ۱۳۹۸ ابلاغ شد.  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت بدون انتقال ارز جهت تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان ۱۳۹۸ را ابلاغ کرد.  این تصویب نامه خطاب به وزارت
23 دی 1397
  گمرک ایران در خصوص بخشنامه ترانزیت خارجی گروه ٤ به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: ترانزیت خارجی کالاهای
23 دی 1397
 معاون وزیر صنعت از موافقت با خواسته اتاق ایران خبر داد افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش کالا به ۶ ماه معاون امور صنایع
22 دی 1397
  حسب اطلاع اتاق ایران ، کنگره بین المللی فروشگاه های موفق ایران ( ICB2019  )  با حضور مدیران و صاحبان فروشگا های
22 دی 1397
  حسب اطلاع مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران بنا بر اعلام سفارت ج.ا.ایران در
22 دی 1397
حسب اطلاع سازمان صنعت، معدن وتجارت استان خوزستان در راستای تحقق سیاست ها و خط مشی نظام جامع مدیریت بهداشت ، ایمنی  محیط
22 دی 1397
حسب اطلاع معاونت امور بین الملل اتاق ایران با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان یک هیأت تجاری- صنعتی را به

گروه مارکتینگ و بازاریابی

اطلاعیه گروه بازاریابی اتاق بازرگانی اهواز

View more

کارت هوشمند بازرگانی

دریافت کارت هوشمند بازرگانی

View more

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان

View more
کمیسیون های اتاقگزارش عملکرد سال 94

استان خوزستان با دارابودن ظرفیت های بالقوه و بالفعل در بخش صنایع نفت، گاز، پتروشدیمی، فدولاد، کشداورزی،    دامداری، شیلات و ...، برخورداری از وجود آبهای جاری، زمینهای حاصلخیز، آب و هوای مساعد، بنادر، شاهراهها، خطوط ریلی و هوایی، همچنین دارابودن مرزهای آبی، خاکی و هوایی مشدترک بدا کشدورهای همسدایه از جملده      عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس، از گذشته تا کنون، جاوبه های فراوانی را برای انجدام امدور تجداری فدراهم     آورده و سبب گردیده تا خوزستان بعنوان یکی از مهمترین استانهای کشور در اقتصاد و تجارت داخلدی و خدارجی   ج.ا.ایران، ایفای نقش نماید.

گزارش عملکرد سال 1394 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز