معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران از تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز کرباسی گفت : با عنایت به مجوز تبدیل کمیته مشترک بازرگانی ایران لهستان به اتاق بازرگانی ایران لهستان در تاریخ 5 مرداد ماه سال جاری توسط هیئت رئیسه ، تشکیل این اتاق در سال 99 در دستور کار این معاونت قرار گرفت .

وی افزود : مدارک مورد نیاز جهت عضویت در مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایرن لهستان به شرح زیر می باشد :

الف) کارت بازرگانی یا عضویت اتاق های سراسر کشور یا اتاق تعاون

ب) ارائه یکی از مدارک مثبته دال بر فعالیت تجاری با کشور لهستان ( اظهارنامه گمرکی دال بر سابقه تجارت با کشور لهستان ، مستندات ثبت شرکت در کشور لهستان و یا سوابق مشارکت در مناقصه های برگزار شده در این کشور ، داشتن نمایندگی از شرکت های کشتیرانی یا  ارائه مدارک مثبته دال بر حمل بار از یا به مقصد کشور لهستان )

* واریز مبلغ 5 میلیون ریال به حساب اتاق ایران ( پس از احراز و تحقق شرایط الف و ب )

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 85732388 تماس حاصل نمایند.

صفحه1 از1413

به ما بپیوندید