️ ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی در خوزستان وجود دارد


 

مدرس اداره کل امور مالیاتی خوزستان در ادامه این نشست اظهار کرد: در کسب و کارهای خرد ثبت دستگاه پُز فعال در سامانه مودیان مالیاتی کافی است و نیاز به خرید نرم افزار خاصی نیست.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز امین نوشادی صدور صورتحساب الکترونیکی را مهمترین رویکرد برای تغییر فرآیند نظام سنتی دریافت مالیات دانست.

مدرس اداره کل امور مالیاتی خوزستان اظهار کرد: شرکت‌های معتمدی که برای آموزش به مودیان در نظر گرفته شده‌اند طبق قانون هزینه آن‌ها توسط اداره کل امور مالیاتی باید پرداخت شود.

نوشادی تعداد مودیان کشور را هفت میلیون نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۳۰۰ هزار مودی در استان هستند که از این جمعیت ۲۷۰ هزار نفر را اشخاص حقیقی تشکیل می‌دهد.

 مقرر شده تا دی ماه امسال تمام مشمولان مالیاتی زیر پوشش سامانه مودیان قرار بگیرند.

 

صحن شورا 08:43:29 _ 02/07/17 22:30