رئیس

نام و نام خانوادگی:  علی شعبانی

مدرک تحصیلی

 • دکتری مدیریت عالی کسب و کار- گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
 • کارشناس ارشد حسابداری

سوابق شغلی

 • ۲۰  سال سابقه فعالیت در حوزه صنعت و بازرگانی
 • جزء مدیران ارشد کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین به مدت ۴ سال

نواب رئیس کمیسیون

نائب رئیس اول

نام و نام خانوادگی:  بهروز پروین

مدرک تحصیلی

 • کارشناس ارشد مدیریت

سوابق شغلی

 • ۳۰  سال سابقه فعالیت در حوزه امور بانکی و مدیریت شعب بانک
 • عضو هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی استان خوزستان
 • رییس و عضو کلینیک کسب و کار مشاورین صنایع کوچک و شهرک های صنعتی خوزستان
 •  مشاور بانکی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان به مدت ۳ سال
 •  مشاور مالی مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نائب رئیس دوم

نام و نام خانوادگی:  فاضل بختیاری

مدرک تحصیلی

 • کارشناس ارشد مدیریت

سوابق شغلی

 • معاون فروش و بازاریابی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به مدت ۲۰ سال
 • مدیرعامل باشگاه فرهنگی و ورزشی استقلال خوزستان
 • مشاور مدیرعامل در امور بازرگانی شرکت فولاد روهینای جنوب

_______________________________

دبیر

نام و نام خانوادگی:  پریا قاسمی

مدرک تحصیلی

 • دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی (Ph.D) - گرایش مدیریت بازاریابی
 • کارشناس ارشد  بازرگانی بین المللی