مقدمه


کمیسیون گردشگری در دوره هفتم هیأت نمایندگان سال ۱۳۹۱ به ریاست جناب آقای عباس نظری راه اندازی شد، تا از طریق تشکیل مستمر جلسات و دعوت از فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف گردشگری، مسئولین دستگاههای ذیربط مرتبط، اساتید و صاحبنظران بتواند موضوعات را مورد بررسی،نقد وتحلیل قرار داده و این نقطه نظرات را بصورت گزارش، تحلیل و پیشنهاد در اختیار دستگاههای اجرایی و سایر نهاد های تخصصی قرار دهد.در سال  ۱۳۹۴ و همزمان با آغاز دوره هشتم هیأت نمایندگان کمیسیون گردشگری با تغییر نام به کمیسیون گردشگری و خدمات به ریاست جناب آقای نظری به فعالیت خود ادامه داد. هم اکنون با آغاز دوره نهم هیات نمایندگان این کمیسیون با ریاست جناب آقای نادر بهشتی نسب و تعداد ۹ نفر عضو ثابت از فعالین واساتید حوزه های گردشگری ، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان  فعالیت خود را ادامه می دهد .

 


اهداف


بررسی وضعیت موجود گردشگری
ظرفیت ها و قابلیت های استان در گردشگری

بررسی مسائل و مشکلات اقامتی در استان
بررسی مسائل و مشکلات دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری خوزستان

 


رئیس کمیسیون


هادی شرفی 


نایب رئیس کمیسیون


 

 پیمان نبهانی

سال تولد:۱۳۵۶

لیسانس عمران – عمران ،فوق لیسانس خاک وپی 
سوابق کاری:
۱.    کارشناس دستگاه نظارت در پروژه های شبکه جمع اوری و دفع فاضلاب و تصفیه خانه شهرهای کازرون اقلید نورآباد و جهرم در استان فارس (شرکت مهندسین مشاور انهار جنوب)
۲.    کارشناس دستگاه نظارت در پروژه های ساختمان آبیاری و زهکشی آبادان و خرمشهردر استان خوزستان (شرکت مهندسین مشاور انهار جنوب)
۳.    مسئول قراردادهای شرکت مهندسین مشاور بهکار آب اهواز
۴.    مدیر مطالعات شرکت مهندسین مشاور معمار بنیان اهواز
۵.    مشاور فنی و قراردادهای شهرداریهای کوت عبدالله-سوسنگرد-بندر امام خمینی
۶.    امور عمرانی فرمانداری دشت آزادگان
۷.    مدیر اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان دشت آزادگان و هویزه
۸.    مسئول قراردادهای اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان
۹.    سرپرست معاونت گردشگری استان
۱۰.    معاون برنامه ریزی و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان

 

ساجده کردستان نژاد
 


 


 


دبیر کمیسیون


 پریسا اسدیان