کنسولگری عراق در اهواز


آدرس


 اهواز امانیه خ سقراط شرقی

     موقعیت مکانی