سخن رئیس بازرگانی از فعالیتهای ضروری جهت مبادله کالاها و رفع نیازهای جوامع مختلف بشری در طول تاریخ بوده است. راه ابریشم ، قرنها بعنوان یک شبکه عظیم جاده ای جهت امر تجارت؛ غرب، جنوب و شرق آسیا را به شمال آفریقا متصل می کرد و در طول آن مدت به یک چرخه ی عظیم بازرگانی تبدیل شده بود. کشور ما نه تنها جزئی از جاده ابریشم و تجارت جهانی به شمار می رفت ، بلکه سهم قابل توجهی از تجارت در آن روزگاران را به خود اختصاص می داد. بررسی تاریخ صدر اسلام نیز بیانگر رونق فعالیتهای تجاری بود. بخشی از زندگی پیامبر گرامی اسلام (ص) بطور مستقیم تحت تاثیر فعالیتهای بازرگانی و مراودات تجاری با دیگر کشورها قرار داشت.

غرض از بیان این مقدمه ، صرفاً اشاره به پیشینه تجارت و گستردگی آن در مناطق مختلف بود، اما آنچه درصدد اشاره به آن هستیم: " تجارت در عصر نوین " است. حرکت بازرگانی نوین در کشور ما ، زمانی شکل گرفت که بزرگان کسب و کار و تجارت آن زمان، تصمیم‌ گرفتند تشکلی ایجاد بشود که فارغ از هرگونه سلیقه و گرایش محلی، قابل اتکاء برای تجار کشور باشد. در حقیقت اندیشه ی اولیه ی آن بزرگان که به دینداری و امانتداری نیز شُهره بودند، منجر به شکلگیری اتاق های بازرگانی در چند منطقه کشور از جمله اهواز گردید. لذا می توان گفت که اتاقهای بازرگانی موجود در سطح کشور ، حاصل و محصول زحمات و تلاشهای مجموعه ای از امین التجارهایی است که به وظایف خود در خدمت به جامعه بازرگانی کشور بخوبی عمل کردند و میراثی گرانبها به نام پارلمانهای بخش خصوصی را از خود برجای گذاشتند.

اتاقهای بازرگانی با طی کردن دوره های مختلف و کسب تجارب متعدد به تشکلهایی خردورز و علم محور با قابلیت تحلیل شرایط اقتصادی و ارائه راهکارهای مناسب ، تبدیل شده که در همین راستا تمام تلاش خود را جهت توسعه اقتصادی کشور و دفاع از حقوق قانونی فعالان اقتصادی بکار گرفته و خواهند گرفت. اتاق بازرگانی اهواز بعنوان اتاقی که ریشه و پیشینه ی تاسیسی آن به عهد قاجار بازمی گردد و در گذر زمان موفقیتها و تجارب ارزنده ای کسب کرده، مفتخر است که فارغ از هیاهو ، طی سالیان اخیر همه همت خود را صرف حل و فصل مشکلات ریز و درشت فعالان اقتصادی و دفاع از حقوق آنان در حیطه ها ی مختلف نموده است.

این اتاق با بهره گیری از پتانسیل خود همچون هیات نمایندگان و مجموعه ی کارشناسان و مشاوران و... با تمام وجود تلاش کرده و می کند تا تسهیل امور اعضا و سایر فعالان استان را سرلوحه فعالیتهای خود قرار بدهد و مشکلات پیش روی آنها را با بکارگیری صلاحیتهای مختلف قانونی از مسیر آنان بردارد. البته موفقیتها در این زمینه بنا به حالات و شرایط مختلف چشمگیر یا نسبی بوده است. نقد کارشناسانه برخی قوانین و پیشنهاد اصلاح ، همچنین بیان ویژه سوء عملکرد برخی دستگاههای اجرایی و تعامل نامناسب با فعالان اقتصادی و الحاق ضرر به آنها از جمله مواردی هستند که اتاق اهواز در طول سالهای گذشته تلاش کرده تا این موضوعات را به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منعکس و بنا به شرایط و ویژگی هر کدام، مصوبه های مناسب اخذ نماید. کسب رتبه برتر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان بیانگر تمرکز اتاق اهواز بر حل و فصل و تسهیل امور فعالان اقتصادی است. مطلب دیگر که بلحاظ ماهیت، فوق العاده مهم تلقی می شود موضوع آموزش است.

معتقد هستیم که فعالیت اقتصادی بدون تکیه بر موازین علمی و اطلاعات کافی راه به جایی نمی برد و فعالان موفق آنانی هستند که همواره تحت آموزشهای مرتبط قرار می گیرند. صادقانه عرض می کنم که اتاق اهواز طی سالیان اخیر تمرکزی جدی بر امر آموزش مستمر و کاربردی داشته که آثار این اتفاق قطعاً بشکل موفقیت هر کدام از آموزش دیدگان نمود پیدا کرده و خواهد کرد. رسیدگی به مشکلات خاص اعضا، نقد و بررسی مستمر قوانین مرتبط و اتخاذ موضع و ارایه ی پیشنهادهای لازم، بررسی تخصصی موضوعات در کمیسیونها، تدوین بسته های پیشنهادی با ذکر دلایل در موضوعات کلان همچون راه اندازی سفارت خانه های اقتصادی (در دلِ سفارتخانه های سیاسی)، ارایه راهکارهای اجرایی در حوزه های مهم بانکی، مالیاتی و گمرکی، ارائه خدمات خبری - رسانه هدفمند به فعالان اقتصادی تنها بخشی از فعالیتها را دربر می گیرد. برخلاف تصور مبنی بر روتین بودن فعالیتهای اتاقهای بازرگانی باید گفت که چنین نیست و فعالیتهای مزبور تابعی از شرایط زمانی و مکانی است.

بعنوان مثال نگاه ما در رابطه با بازارهای صادراتی پیش و پس از موضوع تحریمها بویژه در ارتباط با تُجار عراقی که پیشینه ی ارتباطی و معاملاتی مناسبی با تُجار عضو اتاق اهواز داشته اند نگاهی متفاوت تر بود. برای اتاق اهواز بسیار مهم بود که نه تنها بستر ارتباط با مشتریان عراقی تحت تاثیر متغیرهای ناشی از تحریم قرار نگیرد، بلکه با تقویت مراودات و ارتباطات و دیدارهای مستمر با مسئولان عراقی بدنبال تحسین شرایط صادراتی نیز بوده ایم. اعتقاد راسخ داریم که در شرایط تحریم، هر کدام از فعالان اقتصادیمان که کالایی صادر می کند و از آن طریق تحریمها و محدودیتهای ظالمانه و تحمیلی را دور می زند، آن فعال نقش یک سرباز وظیفه شناس را ایفا می کند. آثار زیانبار کرونا از چنان گستردگی برخوردار بوده و هست که کمتر اقتصادی (در بُعد جهانی) می توان پیدا کرد که مشمول زیانهای این بیماری جهانگیر قرار نگرفته باشد.

تلاشگران بخش خصوصی ما نیز از این قاعده مستثنی نبودند. اتاق اهواز بنا به وجود این پدیده، روند تعاملی متفاوتی در رابطه با مخاطبین خود آغاز کرد. ذکر این نکته خالی از فایده نیست بخش خصوصی در همه عرصه ها و دوران اعم از تحریم و کرونا و... همگام با دستگاههای مرتبط و مسئولان مربوطه حضوری جدی و ملموس داشته و به وظایف قانونی و اجتماعی خود به بهترین شکل ممکن عمل کرده و خواهد کرد. در همین راستا و صرفاً جهت تبیین هرچه بیشتر فعالیتهای اتاق اهواز در سالهای اخیر باید متذکر شد که این تشکّل همچون سایر اتاقهای همکار در سطح کشور نسبت به حوادث و اتفاقات پیرامون حساس بوده و نقش خود را در قالب مسئولیت های اجتماعی - اخلاقی در موضوعاتی همچون زلزله، سیل و کرونا ایفا کرده است.

شکی نیست که ورود بخش خصوصی در حوزه های انسانی و راه اندازی نهضتهایی همچون مدرسه سازی و... یادآور همان امین التجارهای متدین و مردمی است که شاکله ی اصلی اتاقهای بازرگانی را رقم زدند و با اعمال خیرخواهانه خود، مادیت و معنویت را به همدیگر پیوند دادند. ساختن مدارس و تاکید بر ضرورت ترویج آموزش، کمک های معیشتی، تجهیزات بیمارستانها و... از جمله اقدامات ماندگار بخش خصوصی در حوزه ی مسئولیتهای اجتماعی بود که قطعا این مسئولیت پذیری با سرعت بیشتر ادامه خواهد یافت. مجموعه اتاق بازرگانی اهواز در کمال تواضع افتخار می کند که به نسبت توان و امکانات خود سهمی در بُعد معنوی فعالیتهای انسانی - اخلاقی مزبور داشته و از این راه در کنار مردم بوده و انشاءالله خواهد بود.

همانطور که در صدر این سخن بیان شد، دیدگاه ما در اتاق بازرگانی اهواز بدینگونه بوده که فعالیتها منحصر به اعضا نباشد بلکه دایره شامل همه فعالین بخش خصوصی استان باشد. شک نداریم که راز موفقیت اقتصادی و توسعه ی هرچه بیشتر استان خوزستان در همراهی، انسجام و هم افزایی فعالان اقتصادی آن است. بنا به رویکرد پایدار اتاق مبنی بر صراحت و شفافیت (و برغم همه اقدامات صورت گرفته)، ابایی از بیان و طرح این موضوع نداریم که تا رسیدن بخش خصوصی به سرمنزل مقصود، این اتاق همچون گذشته به همراهی بیش از پیش دستگاههای دولتی و مسئولان از یک سو و به همراهی و همفکری مستمر فعالان اقتصادی از دیگر سو نیازِ ضروری دارد. در سایه ی این اعتقاد امیدواریم هستیم که سال ۱۴۰۰ سال متفاوتی برای استان و فعالان اقتصادی آن باشد.

با کمال افتخار اعلام می کنیم که استراتژی اتاق اهواز در درجه اول دوری و اجتناب شدید از هیاهو و بهره برداریهای تبلیغاتی و تاکید بر انسجام میان اعضاء و حل و فصل مشکلات آنها بوده که این خط مشی نیز ادامه خواهد یافت. بر آنان که در جریان فعالیتهای اتاق اهواز قرار دارند پوشیده نیست که صدای بخش خصوصی استان، اگرچه آرام به نظر می رسد اما طبیعت آن در اوج آرامش و طمئانینه بدون ، خش و بسیار رسا به گوش مخاطبان می رسد. این اتفاق هرگز زائیده ای از تصادف نیست بلکه در پشت آن حضور و ارایه نظرات دلگرم کننده اعضاء و سیاست گذاری و ترسیم خط مشی از سوی اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق که در کمال صداقت، و در اوج دلسوزی در جهت تحقق اهداف مورد نظر گام بر می دارند، دیده می شود.

مشاوران و کارشناسان ما در شکل گیری حرکت علم محور اتاق و تحقق نسبی اهداف ، بخوبی نقش آفرین بوده اند. در کنار آنچه گفته شد نمی توان از کنار اندوخته و سرمایه همیشگی این تشکل یعنی پرسنل زحمتکش گذشت. این یاران و همراهان ضمن عمل به وظایف محول شده به آنها، تمام تلاش خود را در تکریم ارباب رجوع و پیگیری مشکلات آنان بکار گرفته و خواهند گرفت. تکریم ارباب رجوع و لزوم جلب رضایت ایشان از سوی کارکنان از جمله اصولِ مورد تاکید هیات نمایندگان و هیات رئیسه می باشد. نظارت مستمر بر نحوه تعامل کارکنان با مخاطبان توسط دبیرکل محترم اتاق صورت می پذیرد که جا دارد از زحمات این همکار که بازوی اجرایی اتاق به شمار می رود تشکر کنم. در پایان برای بخش خصوصی کشور و استان بویژه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز آرزوی موفقیت می نمایم.