صادر نشدن مفاصاحساب قراردادهای تسویه شده از سوی شعب تامین اجتماعی، تخلف است


 نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان در خصوص موضوع صادر نشدن مفاصاحساب برای قراردادهای فاقد بدهی بیان کرد: اگر شعبه‌ای مفاصاحساب قرارداد تسویه شده را صادر نکند؛ مرتکب تخلف شده است.

به گزارش  روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به گفته ایمان دودانگه رویه قانونی در شعب به گونه ای است که نباید بدهی دیگر قراردادها مانع از صدور مفاصاحساب قرارداد تسویه شده باشد؛ بنابراین تسری دادن وضعیت یک قرارداد دارای بدهی به قرارداد دیگری که فرآیندهای تسویه شده آن طی شده در شعب تامین اجتماعی غیرقابل قبول است.

وی این موضوع را به صورت مکتوب جهت ابلاغ به پیمانکاران ارایه داد و اعلام کرد: این مساله به همه شعبه‌های تامین اجتماعی در سراسر استان یادآوری می‌شود و اگر مواردی مشاهده شود بلافاصله گوشزد و رفع خواهد شد.

کارگروههای تخصصی 08:51:17 _ 02/07/24 22:30