اداره پایانه های مرزی در خوزستان به بخش خصوصی واگذار شود


رییس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر ضرورت واگذاری اداره پایانه های مرزی در خوزستان به بخش خصوصی گفت: راهکار بهبود خدمات در پایانه های مرزی این است که مدیریت نگهداری، فضاسازی، تامین زیرساخت پایانه‌ها به بخش خصوصی توانمند واگذار شود و پایانه به نمایشگاهی از محصولات کل کشور تبدیل شود.

محمد جواد امانی در هفتاد و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهارکرد: در برخی موارد علت برخی مشکلات اطلاع نداشتن از قوانین و دستورالعمل‌ها عنوان شده که بخش خصوصی را متضرر و نسبت به بخش دولتی بدبین کرده است.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاران باید مدیران حوزه صادرات را برای حل مشکلات بشناسند گفت:  اتاق بازرگانی به عنوان حلقه اتصال بین صادرکننده‌ها و مسئولان عمل می کند که با تشکیل کارگروه‌های ویژه، تلاش دارد به توسعه صادرات کمک کند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان توضیح داد: همچنین نیاز است در قالب کارگاه آموزشی آخرین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های موردنظر برای متولیان بخش خصوصی بیان شود و شاهد ارتباط بیشتر بخش خصوصی و دولتی باشیم.

صحن شورا 14:21:41 _ 02/12/02 22:30