عدم پرداخت چهاردرصد حق مشاغل سخت و زیان آور دیده نشده


 رئیس اتاق بازرگانی اهواز در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: پرداخت نکردن چهار درصد حق مشاغل سخت و زیان آور در پروژه‌ها دیده نشده و باعث ایجاد مشکلاتی بین کارگر و کارفرما و پیمانکار شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز محمد جواد امانی ادامه داد: در آبان‌ماه سال گذشته در سطح ملی مصوب شد که واگذار کننده کار موظف به پرداخت این حق بیمه است.

وی اظهار کرد: تا کنون گزارشی از سوی اداره کار خوزستان در این خصوص حاصل نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را به کارگزار محول کرده اما هنوز ساز و کار این مصوبه مشخص نشده است.

امانی با اشاره به دستور کار دیگر نشست اظهار کرد: مفاصا حساب (تسویه) هر پرونده پیمانکار به پرونده دیگری مرتبط نیست و تامین اجتماعی هر پرونده را به صورت جداگانه باید بررسی کند.

وی گفت: در مواردی تخلفاتی دیده شده که تامین اجتماعی بدهی یک پرونده پیمانکار را به سایر پرونده های آن ارتباط می‌دهد و مشکلاتی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.

صحن شورا 11:05:44 _ 03/02/09 22:30