مبارزه با آفت چوب خوار بدون اختصاص یارانه دولتی به نخلداران غیرممکن است


معاون سازمان نظام صنفی کشاورزی خوزستان با بیان اینکه تغذیه مناسب درخت و همچنین رعایت بهداشت نخلستان مهمترین عوامل جلوگیری از ابتلای نخیلات به آفت چوب خوار هستند گفت: تحقق این امر مستلزم همکاری دولت است اما در عمل انجام اقدامات برای کشاورزان دشوار و یا حتی غیر ممکن است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز جاسم حزباوی در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهارداشت: در گذشته دولت برای هرس درختان و انجام اقدامات مرتبط با بهداشت نخیلات به کشاورزان یارانه پرداخت می‌کرد اما این حمایت‌ها چندی است قطع شده و باتوجه به وجود هزینه‌ سنگین در این خصوص، نخلداران فاقد توان لازم برای انجام اقدامات مربوط به بهداشت نخلستان خود هستند.
وی همچنین تغذیه مناسب درخت خرما در پیشگیری از ابتلا به آفت چوب‌خوار را با اهمیت خواند و گفت: نخلداران خوزستان در این زمینه نیز توان مالی لازم را ندارند به این دلیل که کود مورد نیاز درختان از کیسه ای ۵۰۰ هزار ریال به پنج میلیون ریال افزایش یافته و از سوی دیگر آب بهای درختان نخل از هر هکتار ۵۳۰ هزار ریال به ۶ میلیون ریال رسیده است.
حزباوی با بیان اینکه نخلستان‌ها سرمایه ملی محسوب می‌شوند و حمایت‌ دولت در تقویت نخلداران باید مورد توجه قرار گیرد افزود: اعمال راهکارهای کاربردی و پیشگیرانه در مقابله با آفات موجود نخلستان‌های خوزستان امری ضروری است و خواستار تلاش جدی دولت در این خصوص هستیم.
 

کارگروههای تخصصی 14:32:56 _ 99/11/26 22:30