اظهاراتی تامل برانگیز مبنی زودهنگام بودن هشدارها درخصوص آفت چوب خوار!


معاون مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: آفت چوب خوار در خوزستان با مساعد شدن زمینه رشد مشاهده شده و در ردیف آفاتی قرار ندارد که نیازمند ورود ستاد مدیریت بحران به مقابله با آنها باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز روح اله شفیعی در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهارداشت: "به صدا درآمدن زنگ هشدار برای مقابله با آفت چوب خوار در خوزستان زودهنگام بوده و بعید بنظر می‌رسد که شیوع این آفت در نخلستان‌های استان به مرز هشدار و بحران رسیده باشد.
وی اضافه‌کرد: بنابراین به همان اندازه که زمان صرف شد تا این آفت در طبقه آفات اختصاصی به آفت درجه یک تبدیل شود باید به همان میزان زمان صرف شود تا به جایگاه قبلی خود (آفت درجه ۲) بازگردد.
معاون مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان به نشست بررسی ابعاد این آفت در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره کرد و گفت: پیگیری‌ این شورا برای مقابله با آفت چوب خوار از طریق ستاد مدیریت بحران خوزستان غیرضروری است.

کارگروههای تخصصی 14:37:16 _ 99/11/26 22:30