ورود ستاد مدیریت بحران به مقابله  با آفت چوب‌خوار منوط به نظر کارگروه آفات و نباتات است.


مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان خوزستان گفت: در صورت تایید کارگروه آفات و نباتات ستاد مدیریت بحران استان، زمینه و امکانات لازم برای مقابله با چوب‌خوارها در استان فراهم میشود. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، امید بن عباس در نشست کارگروه کارشناسی شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان  با اشاره به اینکه در این ستاد کارگروهی باعنوان آفات و نباتات وجود دارد که ریاست آن بر عهده سازمان جهادکشاورزی است اظهارداشت: درخواست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان برای ورود این ستاد به مقابلهبا آفت چوب خوار به کارگروه آفات و نباتات ارجاع می‌شود.

وی افزود: در صورتی که بررسی‌ها حاکی از ضرورت ورود ستاد مدیریت بحران استان برای مقابله با این آفت به تایید کارگروه مربوطه برسد، ابزار و ملزومات این اقدام تهیه و تامین خواهد شد.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان خوزستان ادامه داد: پیشگیری از سرایت و گسترش این آفت نیز از جمله موضوعاتی است که برابر وظایف ذاتی ستاد مدیریت بحران به آن توجه خواهد شد.

کارگروههای تخصصی 15:00:07 _ 99/11/28 22:30