آمادگی شرکت ملی حفاری ایران برای همکاری با اداره کار در ارائه آموزش های ایمنی


مشاور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور سرمایه گذاری و مسئولیت‌های اجتماعی از آمادگی این شرکت برای همکاری با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان در راستای مستندسازی قانونی در ارائه آموزش های ایمنی کارکنان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ناصر قلی پور در کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می‌تواند در این زمینه بر آموزش‌های ایمنی به خصوص عمومی و تخصصی نظارت کند.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی شاغل در این شرکت به چهار گروه اقماری، عملیاتی، ستادی و نیروی کار محلی تقسیم می‌شود، افزود: ملی حفاری دارای واحد آموزشی معتبر و در سطح استانداردهای بین المللی است که در تقویم آموزشی سالیانه، آموزش های عمومی و تخصصی از جمله در موضوع آموزش‌های ایمنی را برای سطوح مختلف کارکنان در برنامه دارد.

قلی پور اظهار کرد: دستگاه‌های حفاری در هر منطقه عملیاتی که استقرار می‌یابند، بخشی از نیروی مورد نیاز خود را از همان محدوده جغرافیایی جذب می‌کند و برای این نیروها در بدو شروع کار، آموزش های ایمنی در نظر گرفته می شود.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور سرمایه‌گذاری و مسئولیت‌های اجتماعی با اشاره به اینکه پیمانکاران تامین نیروی انسانی در شرکت ملی حفاری هیچ نقشی در آموزش نیروی انسانی ندارند، گفت: علاوه بر این به لحاظ حساسیت شغلی به نیروی کار اجازه داده نمی‌شود که برای گذراندن دوره‌های آموزشی، محل کار را ترک نمایند و آموزش‌ها صرفا زیر نظر اساتید مجرب مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت صورت می‌پذیرد.

 

 

کارگروههای تخصصی 09:08:20 _ 00/04/15 22:30