آب بهاء نخیلات مبتلا به آفات متفاوت محاسبه شود


رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به تبعات ناشی از شیوع آفات چوبخوار در نخلستان های استان بیان داشت: افزایش آب بهاء به میزان ۱۱ برابر نسبت به سال ۱۳۹۸ فشار اقتصادی زیادی را به نخلداران تحمیل می کند که باید از بروز چنین شرایطی پیشگیری کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز شهلا عموری در شصتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  در محل استانداری خوزستان یادآورشد: برابر با بررسی های صورت گرفته، آب بهاء نخیلات استان خوزستان برای هر هکتار در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۵۳ هزار تومان محاسبه شد که این میزان در سال ۱۳۹۹ تاکنون به هر هکتار ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تصریح کرد: باتوجه به شرایط موجود، پیشنهاد می شود که سازمان آب وبرق خوزستان به عنوان متولی محاسبه آب بهاء ، نسبت به تدوین دستوالعملی متفاوت جهت محاسبه قیمت حقابه نخیلات دارای تنش آبی و همچنین آفات اقدام کند.

وی در ادامه پیشنهاد داد: با توجه به اینکه افزایش قیمت چشمگیر نهاده های تولید، بنیه مالی کشاورزان را تضعیف کرده است؛ از سوی دیگر گستردگی سطح و همچنین میزان شیوع آفات چوبخوار در نخلستان های استان بالاست؛ لذا به جهت بکارگیری اقدامات پیشگیرانه کنترلی و مبارزه و همچنین کمک به جامعه کشاورزان آب بهاء در سال جاری بخشوده و یا حداقل تقسیط شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآورشد: خوزستان با دارا بودن بیش از ۴۰ هزارهکتار نخلستان، یکی از ۶ استان اصلی تولید خرمای کشور است.

عموری با بیان اینکه بیش از ۴۵ درصد صادرات خرمای کشور به خرمای خوزستان اختصاص دارد افزود: از جمله چالش های اساسی تولید خرمای استان، کاهش کمی و کیفی منابع آبی، به عنوان زیربنای تولید، افزایش هزینه‌های تولید، تغییر اقلیم و سخت‌شدن شرایط کشت‌وکار است.

 

 

 

صحن شورا 12:20:40 _ 00/04/16 22:30