معاون استاندار خوزستان: قوانین حوزه توزیع آب نیازمند بازنگری است


معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه قوانین مختلفی از ۳۰ سال پیش تاکنون در حوزه آب و بخش کشاورزی به تصویب مجلس و هیات وزیران رسیده است گفت: در شرایط فعلی، برنامه‌ریزی های صورت گرفته نیازمند اصلاح و بازنگری هستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز  نوراله حسن زاده در شصت و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان اظهارداشت: یکی از مهمترین ایرادات وارده به نحوه برنامه ریزی و اجرای دستورالعمل های ابلاغی در حوزه توزیع آب و بخش کشاورزی، نگاه یکسان وزارتخانه های مربوطه به استان های کشور از جمله خوزستان است.

وی بیان‌داشت: بنابراین باید مدیریت منابع آب، توزیع و محاسبه آب بهاء در استانی مانند خوزستان نسبت به استان های دیگر متفاوت باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در خصوص اینکه سازمان آب وبرق خوزستان مکلف شده است تا آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهاء زراعی را بطور کامل اجرایی کند گفت: این شرایط، زمینه نگرانی‌های جدی برای کشاورزان استان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در این آیین‌نامه، سازمان آب و برق خوزستان می تواند آب را به صورت حجمی در اختیار کشاورزان قرار دهد اما در خصوص ساز و کار مالی آن اشاره ای نشده است؛ لذا در صورتی که آب به این صورت به کشاورزان فروخته شود، ملاک محاسبه آب بهاء همواره سه درصد عملکرد هر تن کشت در هکتار خواهد بود.

حسن زاده با اشاره به اینکه خواسته کشاورزان استان خوزستان تحویل حجمی آب است گفت: در این راستا نیز انتظار می‌رود که سازمان آب و برق خوزستان بعد از اینکه چنین شیوه ای را در تحویل آب اعمال کرد، از محاسبه آب بهاء مطابق با عملکرد کشت محصول در هر تن خودداری کند.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح آیین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهاء زراعی از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در صحن علنی شورای ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت گفت: تا زمانی که در خصوص آیین نامه مربوطه، تعیین تکلیف نشده انتظار می‌رود سازمان آب و برق خوزستان اقدامات لازم برای تحویل آب بصورت حجمی در استان خوزستان را در دستور کار قرار دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به محدودیت‌های کشت در استان خوزستان عنوان کرد: علیرغم توصیه‌ها و پیشنهاد الگوی کشت به کشاورزان، اما امسال نیز شاهد کشت وسیعی از محصول هندوانه در استان خوزستان بودیم.

حسن زاده ادامه‌داد: به واسطه خشکسالی به وجود آمده، بخش قابل توجهی از این نوع کشت به دلیل بی توجهی کشاورزان نسبت به توصیه های صورت گرفته از بین رفته است.

وی اضافه کرد: بخشی از کشت هندوانه که منجر به برداشت محصول شد، با قیمت بسیار پایین در بازار عرضه شد که این فرآیند آسیب جدی به منابع آبی استان و همچنین قشر کشاورزان وارد کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر اینکه باید موضوع ترویج الگوی کشت با مصارف آبی کمتر و تولید دارای ارزش افزوده توسط سازمان جهادکشاورزی خوزستان مورد توجه قرار گیرد گفت: سال گذشته در زمینه دانه ها روغنی اقدامات تاثیرگذاری صورت گرفت و بیش از ۱۱۰ هزار تن کلزا از استان خوزستان  توسط کارخانجات داخلی خریداری شد.

حسن زاده بیان داشت: عملکرد بسیار خوب در ارائه الگوی کشت و توجه برخی کشاورزان به این موضوع نیز از ورود دولت برای خرید تضمینی کشت کلزا جلوگیری کرد.

وی از سازمان جهادکشاورزی خوزستان خواست تا موضوع الگوی کشت را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد افزود: برهمین اساس باید برای تمامی کشت ها متناسب با شرایط آبی استان، برنامه ریزی و تصمیم‌گیری کرد.

صحن شورا 10:03:42 _ 00/06/10 22:30