توزیع حجمی آب در سایه محاسبه آب بهاء بصورت عملکرد کشت


مدیر خدمات مشترکین و تعرفه سازمان آب و برق خوزستان بیان داشت: علیرغم اینکه در قانون تثبیت آب بهاء زراعی موضوع تحویل حجمی آب مورد پیش بینی قرار گرفته است، اما فروش آن بصورت حجمی فاقد ساز و کار است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز کامبیز حیدری در شصت و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان اضافه‌کرد: بر همین اساس، سازمان آب و برق خوزستان مجاز به محاسبه حجمی آب کشاورزی در استان نیست و همواره عملکرد کشت هرتن محصول در هکتار به عنوان آب بهاء تعیین می‌شود.

 

وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، مقرر شد در پاییز امسال۱۵۶ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان بصورت حجمی آب مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مدیر خدمات مشترکین و تعرفه سازمان آب و برق خوزستان خاطرنشان کرد: توزیع آب مورد نیاز کشت این زمین های زراعی، توسط تشکل ها کشاورزی ایجاد شده در شبکه های توزیع و زهکشی انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش ، دستورالعمل نحوه تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی در سال ۱۳۹۹ تدوین و از سوی وزارت نیرو به استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

صحن شورا 10:05:03 _ 00/06/10 22:30