عضو شورای گفت‌وگو: معدنکاران قانون‌مدار هستند


عضو شورای گفت‌وگو و رئیس انجمن صنفی سنگ شکن داران رامهرمز و رامشیر با بیان اینکه بخش قابل توجه ای از سرمایه گذاران در حوزه معدن به رعایت قوانین توجه خاصی دارند گفت: با این وجود، برخی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط بطور قاطعانه‌ای به استعلام‌های اخذ شده، پاسخ منفی می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، رضا پارسافر در کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهارداشت: در صورتی که راهنمایی‌های لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی برای انجام فعالیت‌های معدنی ارائه شود؛ ضمن اینکه پاسخ به استعلام ها می تواند پاسخی مثبت باشد؛ زمینه برای بازنگری در روش استخراج ایجاد می گردد تا از تخریب احتمالی محیط زیست پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان نسبت به شرایط فعلی که باعث رد موارد بسیار زیادی از تقاضاهای معدنکاران شده باید پیگیری‌ جدی را در دستور کار قرار دهد گفت: درخواست می شود کارگروه مشترکی بین این سازمان و اداره کل منابع طبیعی استان تشکیل شودتا بررسی مجدد تقاضاها در دستور کار قرار گیرند.

پارسافر اضافه‌کرد: این کارگروه با عضویت اداره کل منابع طبیعی، سازمان صمت، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان ضمن ایجاد رویه ای صحیح به منظور ایجاد بهره‌وری اقتصادی از معادن به ایجاد تعامل هرچه بیشتر بین اعضای آن کمک خواهد کرد.

کارگروههای تخصصی 13:14:47 _ 00/08/17 22:30