مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان:  پرداخت هزینه افزایش عوارض تانکرهای نفتکش در دستور کار وزارت نفت


 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان گفت: در جریان افزایش عوارض حمل کالا در کشور(صدور بارنامه) ، وزارت نفت پرداخت هزینه‌ افزایش عوارض ویژه تانکرهای نفتکش را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز نعمت الله نجفی  در شصت وهفتمین  نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه فرآورده‌های نفتی به عنوان یک کالای دولتی محسوب می‌شود اظهار داشت: در بارهای غیر دولتی،عوارض پرداختی توسط راننده از مصرف کننده نهایی دریافت می‌شود اما در بارهای دولتی مانند فرآورده‌های نفتی چنین فرآیند امکان پذیر نیست.

وی ادامه‌داد: در همین راستا، وزارت نفت پیشنهاد پرداخت هزینه افزایش عوارض صدور بارنامه ویژه فرآورده‌های نفتی را بررسی و در دستور  کار قرار داده‌است تا از تحمیل هزینه‌ مازاد به رانندگان خودروهای نفتکش جلوگیری شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان یادآور شد: روزانه به طور میانگین ۵۰۰ دستگاه تانکر نفتکش انتقال فرآورده‌های نفتی را در استان خوزستان انجام می‌دهند.

صحن شورا 11:55:20 _ 00/10/19 22:30