پرورش دهندگان ماهی در خوزستان برای دریافت آب حجمی می‌توانند کنتور نصب کنند


مدیر خدمات مشترکین و تعرفه سازمان آب و برق خوزستان در این نشست با اشاره به اینکه آب بهاء مزارع پرورش ماهی در استان بر اساس عملکرد منطقه‌ای تولید محصول محاسبه می‌شود گفت: این سازمان آمادگی دارد تا در صورت نصب کنتور به پرورش دهندگان ماهی  آب حجمی تحویل دهد.

 کامبیز حیدری افزود: سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از دولت مکلف به وصول آب بهاء مطابق با قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی است.

وی افزود: در صورتی که پرورش دهندگان ماهی در استان نسبت به نصب کنتور اقدام کنند، آب بهاء مازاد برای آنها محاسبه نخواهد شد.

حیدری با تاکید بر اینکه بیش از ۳۰ هزار موتور تلمبه بر روی رودخانه‌های استان فعالیت دارد گفت: مصارف صنعتی بخش عمده‌ای از درآمدهای سازمان آب و برق خوزستان را تشکیل می‌دهند که با این وجود برابر با قانون مکلف هستیم آب بهاء مربوط به بخش کشاورزی و شیلات را وصول کنیم.

مدیر خدمات مشترکین و تعرفه سازمان آب و برق خوزستان همچنین به موضوع آب تنظیم شده در رودخانه های استان اشاره کرد و گفت: برابر با استفساریه ای که در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، آب جاری در رودخانه های استان به عنوان آب تنظیم شده تشخیص داده شده است.

بر اساس این گزارش، طبق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلای، آب بها یا حق النظاره و حق اشتراک برای استفاده از منابع آبی کشور که تحت نظارت و مدیریت وزارت نیرو هستند ویژه پرورش ماهیان گرمابی ‌پنج درصد از محصول یا ارزش ریالی آن و برای منابع آبی تنظیم نشده، یک درصد از محصول و یاارزش ریالی آن است.

کارگروههای تخصصی 11:06:02 _ 00/12/01 22:30