رایزن بازرگانی ایران در کشور عراق


نام و نام خانوادگی: عبدالامیر ربیهاوی


تلفن : 009647700055151-3


تلفن همراه: 009647700055150


آدرس: EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN Baghdad-Assalehieh-code Area 222-19 street


رزومه: دانلودفايل


پست الکترونیک: baghdad@tpo.ir


نشانی پایگاه اینترنتی: http://iraq.tpo.ir/