رایزن بازرگانی ایران در کشور آفریقای جنوبی

نام و نام خانوادگی: سید مهرداد سیادت نسب


تلفن: 22664011


پست الکترونیک: syadatnasab@tpo.ir