رایزن بازرگانی ایران در کشور تونس

نام و نام خانوادگی: مجید قربانی فراز


تلفن:  22662512


پست الکترونیک: asman1382@gmail.com


نشانی پایگاه اینترنتی: http: //tunisia.tpo.ir


دبیر میز تونس: لیلا فتحی

شماره تماس:  22664014
پست الکترونیک:  l.fathi57@tpo.ir