اتاق مشترک ایران و ترکیه


رئیس


 مهرداد سعادت دهقان

 


نواب رئیس


 حسین پاشائی

محمدرضا رستمی

 


اعضاء هیات مدیره


 بهنام تاج الدین

علی اولاد دیلمقانیان

حسن انتظار

صمد پور سلطان

 


دبیر اجرایی


مهدی موسایی

 


تلفن


 

40442518 (۰۲۱)

 


نمابر


40442475 (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 info@iranturkeyjcc.com

 


وب سایت


 www.iranturkeyjcc.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 برنزی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 24