اتاق مشترک ایران و سوئد


رئیس


عبدالرضا رضایی هنجنی

 


نواب رئیس


سعید حلاج یوسف زادگان

فرهاد امانخانی


اعضاء هیات مدیره


فهمیه خانزادی

عرفان شاکری نسب

علیرضا کشاورز

عبدالرضا یعقوب زاده طاری

علیرضا قاضی نور

دبیر اجرایی


سید یاشار سید صدری

 


تلفن


 ۸۸۸۳۴۴۱۰ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۸۱۰۹۳۰ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 info@iscci.ir

 


وب سایت


 www.iscci.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 نقره ای

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۱۹