اتاق مشترک ایران و عراق


رئیس


 یحیی آل اسحاق

 


نواب رئیس


 محمدعارف ابراهیمی

شهلا عموری

 


اعضاء هیات مدیره


یوسف باپیری

محمدرضا غفرالهی

سید حمید حسینی

محسن چمن آراء

محمد مهدی رئیس زاده

علی نیازی

فاطمه شعبانی

شعبان فروتن

 


دبیر اجرایی


جهانبخش سنجابی شیرازی

 


تلفن


۸۸۸۱۰۵۴۶ -۸۸۸۱۴۱۸۱ (۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۸۱۴۱۸۰ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 iraniraq@gmail.com

 

 


وب سایت


 www.ir-iqcc.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


3