اتاق مشترک ایران و کره جنوبی


رئیس


 حسین تنهایی

 


نواب رئیس


حمید علوی

محمدرضا ظهیر امامی

 


اعضاء هیات مدیره


 کیا کیانی

سعید جهاندیده

حامد کاظمی

علی اصغر کاویانی

 


دبیر اجرایی


پویا فیروزی

 


تلفن


 ۸۶۰۷۲۶۷۵ - ۸۶۰۷۲۶۷۹ (۰۲۱)

 


نمابر


 86072679(۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 irkochamber@gmail.com

 


وب سایت


www.irko.org


 

جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


نقره ای

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 15