اتاق مشترک ایران و یونان


رئیس


مهدی جهانگیری کوهشاهی

 

 


نواب رئیس


مجید موافق قدیرلی

نادرکشتکار

 


اعضاء هیات مدیره


اسفندیار حیدری پور

غلامحسن حسن نژاد

علی نقیب

رضا دباغ همدانی 

 


دبیر اجرایی


حامد یعقوبی خراسانی ویژه

 


تلفن


66909512 -021 داخلی 109-108

 


نمابر


66900230 - 021 

 


پست الکترونیکی


info@igccm.ir

 

 


وب سایت


www.igccm.ir

 

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 برنزی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


۲۲