کمیته مشترک بازرگانی ایران و سنگاپور


رئیس


 امیر هوشنگ بیرشک

 


نایب رئیس


علی سلیمانی تنورلوئی

 


اعضاء


 تورج دشتبان

یاشا پاک گوهر

محمود بنی احمدی

محمود شکیبا پور

علی فاضلی

قاسم روزبه

علی محسنی نژاد

احمدرضا فرشچیان

محمدصادق نوری

علی هوشمندی منش

حمید مختاری

 


دبیر اجرایی


 نیلوفر اسدی

 


تلفن


 85732376(021)