کمیته مشترک بازرگانی ایران و آفریقای جنوبی


رئیس


 بابک هدایتی

 


نایب رئیس


 حامد خلیلی

 


اعضاء


ابراهیم صحت

اسعد عزیزی

هرمز اخوان

سید محمد هاشمی مقدم

بابک باباجان زاده

مجتبی شهرام یار

حمیدرضا علیپور مشکاتی

علیرضا روح افزا

میرم سلطانی

خسرو بیاتیان

 


دبیر اجرایی


 بیتا خسروجردی

 


تلفن


 85732396(021)

 


نمابر


 88825111(021)