کمیته مشترک بازرگانی ایران و فنلاند


رئیس


غلامحسین جمیلی

 


نایب رئیس


 محسن مخبری

 


اعضاء


محمد حسن نوروزی

عبداله ترابی

مسعود علی پور

رامین جعفری

محمد مهدی رحیمی یگانه

محمود چقاجردی

صمد شایان

خالید قادری قرقپان

روزبه مظفری

احمد مهدوی

 


دبیر اجرایی


 مریم بهروزی

 


تلفن


 85732367(021)

 


نمابر


88825111(021)