کمیته مشترک بازرگانی ایران و بلغارستان


رئیس


سعید هادئی

 


نایب رئیس


 فرشاد ایزک شیری

 


اعضاء


 بهروزاسدی

عبداله یونسی مجرد

جواد بهرام زاده

عطاله موسوی

حامد استیری

حمید غفرانی

میکائیل پورحسن

محمدرضا حاجی زینلی بیوکی

 


دبیر اجرایی


 حامد میرشریفیان

 


تلفن


 85732364