کمیته مشترک بازرگانی ایران و دانمارک


رئیس


پرهام رضایی

 


نایب رئیس


 امیر فرجاد

 


اعضاء


 مهدی بقایی کیا

پریسا میرزایی

بابک قره باغی

سید وحید دزفولی

حمید دانشور طری

 علیرضا روح افزا

امیر حسین قندی

 ایرج طهرانی زاده

 ساسان زمانی علویجه

بیژن بافکار

میثم مهرمتین

 غلامحسین ابراهیمی

 


دبیر اجرایی


 محمد مهدی ساعتچی

 


تلفن


021-85732356

 


نمابر


 021-88825111