اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

احداث کلینیک فوق تخصصی ۶۰ تختخوابه در فرودگاه اهواز