اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تولید پالت پلاستیک (پالت پلی اتیلن)