اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تولید فومهای پلیمری (فوم نرم پلی یورتان)