آرامگاه زرتشتیان

دین زرتشت یکی از قدیمی‌ترین ادیان جهان است که اکثر پیروان آن را ایرانیان تشکیل می‌ دادند. زرتشتیان دو کتاب گات‌ها و اوستا را کتب مقدس خود می‌دانند.آن‌ها در دین خود شبانه روز را به پنج مقطع تقسیم می‌کنند که هر کدام نمازی جداگانه دارد. پیروان دین زرتشت در اهواز یک عبادتگاه، آرامگاه و محلی برای تجمعات مذهبی خود دارند.

عبادتگاه و آرامستان به همت ارباب اردشیر ساسانی در سال ۱۳۳۳ در اهواز بنا شد. هم اکنون عبادتگاه زرتشتیان اهواز توسط شخصی به نام آقای بختیاری اداره می‌شود. به دلیل مهاجرت زرتشتیان از اهواز هم‌اکنون تنها چهار خانواده زرتشتی در اهواز زندگی می‌کنند.

موقعیت مکانی (اینجا کلیک کنید)