نرگس زار بهبهان

یکی از قدیمی ترین نرگس زارهای طبیعی ایران و منطقه زاگرس در استان خوزستان و شهرستان بهبهان است، که قدمت آن به قبل از میلاد مسیح برمی گردد.

مساحت آن 500 تا 700 هکتار و از میدان بیدبلند فعلی تا منطقه تنگ تکاب و حتی کردستان بهبهان گسترده بود. نرگس زار بهبهان هم اکنون هم از جمله مناطق مهم و باسابقه رویش و پرورش گل نرگس بوده و از نرگس زارهای طبیعی و معروف ایران محسوب می شود. حدود 35 تا 40 سال قبل بخش وسیعی از زمین های اطراف نرگس زار فعلی پوشیده از گل نرگس بود که متاسفانه با مکانیزه شدن کشاورزی، تصرف اراضی برای کشت غلات، خارج ساختن پیازهای نرگس و خروج غیر مجاز آنها به استان های دیگر، بخش وسیعی از این گلزارها که یک سرمایه ملی هم هست، از بین رفته است. هر چند که در سال های گذشته با تلاش و پیگیری های اداره منابع طبیعی بهبهان، گلزار فعلی که مساحتی حدود 20 هکتار دارد، ملی شده و عملیات مراقبت، نگهداری و احیای آن صورت گرفته است.

 موقعیت مکانی (کلیک کنید)