اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

راه آهن جنوب

 


معرفی اداره کل راه آهن جنوب 


در۲۳ مهرماه سـال ۱۳۰۶ اولین کلنگ راه آهن سـراسری ایران ( از بندرامام (ره) در جنوب کشور تا بندر ترکمن در شمال ) در محل فعلی ایستگاه راه آهن تهران بر زمین زده شـد و حدودا پس از یازده سـال در ۲۷مرداد ماه ۱۳۱۷ به پایان رسید و دو خط شمال و جنوب درایستگاه سمیه به یکدیگرمتصل و در روز سوم شهریورماه ۱۳۱۷ این خط با تشریفات خاصی رسما افتتاح و بهره برداری از آن آغاز گردید .

از زمان بهره برداری راه آهن تا سال ۱۳۲۵ محدوده اداره کل راه آهن جنوب از ایستگاه ازنا در لرستان تا ایستگاه بندر امام خمینی(ره) و خرمشهر بوده است ، به علت مشکلات زیادی که در حد فاصل ایستگاه های دورود تا اندیمشک وجود داشت از سـال ۱۳۲۵ محدوده ایستگاه دورود تا اندیمشک از اداره کل راه آهـن جنوب جدا و تحت عنوان اداره کل راه آهن لرستان ایجاد گردید ، با توجه به اینکه این خط ازمنطقه لرستان عبور می نمود آن را بنام اداره کل راه آهـن لرستان نامگذاری ولیکن با توجه به اینکه مرکز این اداره کل در اندیمشک واقع گردیده بود لذا به کرات مورد اعتراض نمایندگان مردم شریف استان لرستان درمجلس شورای اسلامی واقع گردید و به منظور رفع مشکل درسال ۱۳۹۰ با ایجاد تغییراتی در حوزه استحفاظی ادارات کل محـور جنوب ،اداره کل راه آهـن لرستان به مرکزیت دورود و اداره کل راه آهـن زاگرس به مرکزیت اندیمشک تفکیک گردید .

اداره کل راه آهن جنوب درحال حاضر دارای سه محور به شرح ذیل می باشد :

۱- محور اهواز - اندیمشک ( تا ایستگاه هفت تپه )

۲- محور اهواز - بندر امام خمینی (ره) - ماهشهر

۳- محور اهواز - خرمشهر - شلمچه

این اداره کل جمعا دارای ۱۸ ایستگاه  و طول خطوط اصلی موجود ۴۷۴کیلومترو طول خطوط فرعی ( مانوری و صنعتی – تجاری ) حدود ۱۹۸کیلومتر می باشد .

شبکه ریلی استان خوزستان از نظر طول خـط اصـلی در کشـور رتبه هشتم را از بین مناطق ۲۱ گانه راه آهـن دارا بوده و جمعاً حـدود ۶٪ درصـد طول شبـکه ریلی کشـور را تشکیل می دهد . این اداره کل  بر اساس آخرین آمار سال ۱۳۹۳ که از سوی دفتر آمار و  فنآوری اطلاعات راه آهن منتشر گردیده  از نظر جابجایی بار بعد از ادارات کل یزد ، هرمزگان ، شرق و اصفهان در رتبه پنجم و از نظر جابجایی مسافر بعد از ادارات کل تهران ، خراسان و شمالغرب در رتبه چهارم راه آهن کشور قرار دارد.

مرکز اداره کل در شهر اهواز به آدرس میدان هجرت (راه آهن ) و آدرس سایت اینترنتی jonoub.rai.ir میباشد.