اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

معرفی گمرکات

یکی از ستادهای نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران ستاد نظارت گمرکات استان خوزستان می باشد. استان خوزستان با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی در مجاورت خلیج فارس کشور های حوزه خلیج فارس واقع شده و جزو استانهای ساحلی به شمار میآید. از آنجاییکه از دیر باز خلیج فارس به عنوان یک شاهراه آبی مهمترین وسیله ارتباط کشور ایران با دیگر ممالک دور و نزدیک جهان محسوب میشود، نقش حساس و عمده ای را در تجارت و امور بازرگانی به عهده داشته و بر اهمیت استان خوزستان مهر تایید میگذارد.

 این استان از نظر استراتژیک چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ سیاسی و اقتصادی بخصوص بعد از پیدایش نفت در کشورهای حوزه خلیج فارس و مناطق استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین گمرکات تابعه حوزه نظارت خوزستان تنها گمرکاتی هستند که در سه بعد مسافرتی و تجارتی از طریق هوای، دریایی و زمینی خدمات ارائه مینماید. حمل و نقل در آن بصورتهای سه گانه صورت میپیذیرد، لذا یکی از قطبهای مهم حمل و نقل و تجارت جهانی و مبادلات کالا در این استان پهناور انجام میشود.

 استان خوزستان به عنوان پل ارتباطی ایران با کشورهای مختلف دنیا از طریق خلیج فارس قادر خواهد بود خدمات مناسبتری را به تجار ارائه و در نتیجه فعالیتهای اقتصادی کشور را بهبود ببخشد و باعث افزایش توان تجاری گردد. این امر با اجرای سیستم آسیکودا در گمرکات تابعه تجارت با کشورهای جهان را با جمهوری اسلامی ایران رونق بیشتری داده و واردات و صادرات کالا را تسهیل بخشیده است.

 هدف ستاد نظارت گمرکات استان خوزستان توجه به ساختار سازمانی و آموزشی کلیه پرسنل تابعه، تجهیز و تقویت مرکز رایانه گمرکات تابعه به منظور آماده سازی عملیات گمرکی، حمایت از فعالیتهای بازارچه ها و تعاونیهای مرزنشینی، توجه به امر صادرات کالا های غیر نفتی، تزانزیت کالا، ورود موقت و تسهیل امور مسافرتی در ضمن رعایت اصل احترام و اعتماد به ارباب رجوع و اجرای دقیق طرح تکریم می باشد.

 ستاد نظارت گمرکات استان خوزستان بر عملکردهعای اداره کل گمرک آبادان، اداره کل گمرک خرمشهر و اداره کل گمرک بندر امام خمینی (ره) و زیر مجموعه های تابعه و بازارچه های مرزی مربوطه نظارت داشته و سعی نموده که کلیه سیاستهای اقتصادی کشور را در گمرکات منطقه به بهترین وجه ساماندهی نماید. در نتیجه فعالیتهای تجاری بازرگان بخصوص در گمرکات آبادان و خرمهشر بدلیل اعطای معافیت ۲۰% هیئت محترم وزیران از پرداخت سود بازرگانی برای تجار رو به افزایش بوده و در مقایسه با سایر استانها بدلیل تسهیلات ویژه ای که در منطقه وجود دارد از نظر آماری تفاوت قابل توجهی پیدا نموده است.

 گمرکات حوزه نظارت عبارتند از:

اداره کل گمرک بندر امام خمینی (ره)، خرمشهر، آبادان، اهواز، شلمچه، ماهشهر، سجافی، هندیجان، اروندکنار و چوئبده و گمرک منطقه ویژه پتروشیمی.

وظایف و اهداف:

پیش بینی بودجه سالانه گمرکات خوزستان

امضاء اسناد مالی در چهارچوب اعتبارات

امضاء صورتحساب و تراز نهایی و اختتامیه گمرکات استان

صدور مجوز پرداخت غرامت کالاهای مفقود شده یا آسیب دیده

نظارت بر امور بازبینی اظهارنامه و اسناد ترخیص گمرکات استان

نقل و انتقال کارکنان گمرک

نظارت بر نحوه عملکرد گمرکات استان خوزستان و رفع مشکلات احتمالی