اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهادی کشور – آبان 1400

نمایشگاه یکشنبه 18/Mehr/1400 12:41

رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت جهادی کشور از برگزاری  اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهادی کشور خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، محمد حسین سپهر گفت:  این نمایشگاه از تاریخ 20 لغایت23 آبان ماه سال جاری در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می شود .

وی افزود: بی تردید حضور شرکت و نهاد های پیشرو در مدیریت جهادی در روند اجرای گام دوم انقلاب ایجاب می کند که با تکیه بر تجربه ها و دستاوردهای چهاردهه گذشته ، تحولی مناسب با نیازها و ضرورت حوزه های مختلف پذیرفته و فضای جدیدی  را که زیبنده اتقلاب اسلامی است با هدف زمینه سازی برای تحقق مدیریت جهادیو شعار محوری دولت سیزدهم » دولت مردمی ، ایران قوی » را با جدیت اغاز می کند .

به گفته وی در این خصوص دستور اعلام حمایت و مشارکت در برگزاری این نمایشگاه ، اطلاع رسانی به استان ها در جهت حضور مراکز تولیدی و خدماتی ، سازمان ها و مراکز زیر مجموعه و معرفی مجموعه های پیشرو در حوزه جهادی صادر می شود .