اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ۹ آبان‎ماه برگزار می‌شود

اتاق مشترک یکشنبه 18/Mehr/1400 13:12

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، روز یک شنبه نهم آبان‎ماه در هتل لاله برگزار خواهد شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق  مشترک ایران و چین در روز یکشنبه نهم آبان ماه  ۱۴۰۰، راس ساعت ۱۴:۰۰ در هتل لاله به نشانی تهران، خیابان فاطمی، نبش خیابان حجاب برگزار می شود.

دستور جلسه این نشست به شرح زیر است:

قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره، ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

ارائه گزارش حسابرس رسمی

ارائه گزارش بازرس قانونی

تصویب گزارش عملکرد هیات مدیره منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

تصویب گزارش مالی و بازرس منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

تعیین ورودی و حق عضویت سالیانه

بررسی و تصویب بودجه سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

انتخاب اعضای هیات مدیره

انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

انتخاب حسابرس رسمی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.