اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و چین، سوم آذر برگزار می‌شود

اتاق مشترک چهارشنبه 12/Aban/1400 14:15

اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه خود را روز چهارشنبه، سوم آذرماه در سالن دریای نور هتل استقلال برگزار می‌کند.
نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و چین روز چهارشنبه، سوم آذرماه، ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح استقلال برگزارمی‌شود.

محل برگزاری مجمع سالن دریای نوی هتل استقلال به نشانی تقاطع بزرگراه چمران و ولی عصر است.

 دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  به شرح زیر است:

۱-قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره و ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۱۴۰۰

۲- ارائه گزارش حسابرس رسمی

۳-ارائه گزارش بازرس قانونی

۴- تصویب گزارش عملکرد هیات مدیره منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۰

۵- تصویب گزارش مالی و بازرس برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۰

۶-تعیین ورودی و حق عضویت سالیانه

۷-بررسی و تصویب بودجه سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۱

۸-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۱

۹-انتخاب اعضای هیات مدیره

۱۰-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۱

۱۱-انتخاب حسابرس رسمی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۱

۱۲-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

نکات مهم عبارت است از:

۱-صرفاً آن دسته از اعضاء که حداقل سه ماه از عضویتشان در اتاق ایران و چین سپری شده باشد از حق رای برخوردار می باشند.

۲-صرفاً آن دسته از اعضاء که حداقل یک سال از عضویتشان در اتاق سپری شده باشد، امکان نامزدی هیئت مدیره را خواهند داشت.

۳-نامزدهای هیئت مدیره باید درخواست کتبی خود را مبنی بر اعلام نامزدی در هیات مدیره به همراه یک قطعه عکس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی (۲۲/۰۸/۱۴۰۰) در دبیرخانه اتاق مشترک ثبت نمایند.

۴-در خصوص داوطلبین نامزدی هیئت مدیره اتاق مشترک از طرف اشخاص حقوقی به غیراز مدیرعامل، لازم است مصوبه هیئت مدیره شخص حقوقی(شرکت) مبنی بر تایید نامزدی فرد داوطلب، همزمان با ارایه درخواست نامزدی ارایه شود.

۵-هر شخص صرفاً می تواند به نمایندگی یا وکالت(محضری) از دو عضو اتاق، در مجمع حضور یابد.

۶-در مورد افرادی که به عنوان نماینده جهت رای دهی در مجمع حضور خواهند داشت، همراه داشتن معرفی نامه رسمی شرکت بر روی سربرگ با امضای مدیرعامل و مهر شرکت الزامی است.

۷-نامزدهای هیئت مدیره یا بازرس باید شخصاً در مجمع حضور یابند. حضور نماینده یا وکیل صرفاً از طریق ارایه وکالت محضری با تصریح اجازه نامزدی در متن وکالت نامه، میسور است.