اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاد اتاق مشترک ایران و افغانستان ۱۵ آذر برگزار نمی‌شود

اتاق مشترک دوشنبه 08/Azar/1400 08:49

نشست مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاد اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان طبق مصوبه کمیته ماده ۲۷ اتاق ایران ۱۵ آذر برگزار نمی‌شود.

برابر مصوبه کمیته ماده ۲۷ اتاق ایران، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و افغانستان که قرار بود دوشنبه ۱۵ آذر برگزار شود، به دلیل عدم نصاب تعداد نامزدهای انتخابات هیات مدیره، برگزار نمی‌شود.