اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ نحوه محاسبه و تعیین ميزان بخشودگي سود اقساط تسهيلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسيد

بخشنامه ها سه شنبه 09/Azar/1400 10:41

بانک مرکزی در بخشنامه ای با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد تبصره (4) ماده (9) سياست‌هاي پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکي کشور مصوب جلسه مورخ 1390.10.20 شورای پول و اعتبار، نحوه محاسبه و تعیین ميزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهيلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسيد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانکی مرکزی، در این بخشنامه تاکید شده است بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي قبل از سررسيد صرفاً در صورتي مشمول محاسبه بخشودگي بخشي از سود می‌گردد که مبلغ پرداخت شده حداقل معادل مبلغ يک قسط کامل بوده و به مدت حداقل يک ماه زودتر از سررسید قسط به بانك‌‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یا مؤسسه اعتباري غيربانکي پرداخت شود.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد تبصره (4) ماده (9) سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور مصوب جلسه مورخ 1390.10.20 شورای پول و اعتبار و همچنین تسهیل اجرای حکمی از مفاد فرم‌هاي يکنواخت اعطاي تسهيلات بانکي مصوب شوراي محترم پول و اعتبار که اشعار می‌دارد: «در صورتي که مشتري مبادرت به تسويه پيش از موعد تمام يا قسمتي از بدهي خود نمايد، بانك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد قسط يا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مشتري مسترد نمايد.» نحوه محاسبه و تعیین ميزان بخشودگي بخشي از سود مستتر در اقساط تسهيلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسيد، در جلسه مورخ 1400.6.14 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزی مطرح و مورد تأييد قرار گرفت که به شرح پيوست برای استحضار ايفاد می‌گردد.

 شايان ذکر است، بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي قبل از سررسيد صرفاً در صورتي مشمول محاسبه بخشودگي بخشي از سود می‌گردد که مبلغ پرداخت شده حداقل معادل مبلغ يک قسط کامل بوده و به مدت حداقل يک ماه زودتر از سررسید قسط به بانك‌‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یا مؤسسه اعتباري غيربانکي پرداخت شود. 
نحوه محاسبه و تعیین ميزان بخشودگي بخشي از سود مستتر در اقساط تسهيلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسيد 187 KB -   PDF icon