اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

ملاحظاتی در خصوص حمل بار به ارمنستان

اقتصادی شنبه 28/Farvardin/1400 13:10

پیرو اطلاع واصله از وزارت امور خارجه به استحضار می رساند اخيرا مشکلاتی برای رانندگان ایرانی در خاک ارمنستان اتفاق افتاده است که به منظور جلوگیری از تکرار چنین مواردی لازم است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

- لزوم درج مقام مسئول و هزینه های حمل بار در اسناد تجاری: از جمله مشکلاتی که رانندگان در خاک این کشور با آن روبرو می شوند ناتوانی در اثبات میزان کرایه و مسئول پرداخت هزینه های حمل است. بر این اساس لازم است در اسناد معاملاتی (بارنامه سی ام آر، اینوویس و غیره) این دو موضوع تصریح گردد تا در موارد اختلاف امکان استناد به آن وجود داشته باشد. همچنین لازم است میزان خسارت عدم تخليه بار و خسارت تاخیر در اسناد مذکور درج گردد.

- حمل کالا از طریق شرکت های معتبر حمل و نقل: با توجه به اینکه ایجاد اختلاف موجب معطلی و تحميل هزینه های اسکان در خاک ارمنستان (هزینه های مربوط به کامیون، مصرف سوخت برای روشن نگه داشتن يخچال، اخذ وکیل و حمایت حقوقی در موارد ضروری) برای رانندگان می گردد پیشنهاد می شود کامیونداران و رانندگان از قبول مسئولیت ارسال بار خودداری نموده و بار را از طریق شرکت های معتبر حمل و نقل قبول نمایند تا در مواقع اختلاف از حمایت و پشتیبانی های آن شرکت بهره مند شوند.

- اطمینان یافتن از برگشت دادن کالا توسط فرستنده در مواقع عدم تحویل کالا: با توجه به مقررات خاص گمرکی ارمنستان و عدم ورود به اختلاف میان فرستنده و گیرنده، لازم است رانندگان قبل از ارسال بار از حمایت فرستنده کالا جهت برگشت دادن بار اطمینان حاصل نمایند در غیر اینصورت در شرایط عدم تحویل بار توسط گیرنده و عدم برگشت زدن کالا توسط فرستنده، موضوع در خاک ارمنستان قابل حل و فصل نخواهد بود و این امر به نوبه خود مستلزم صرف هزینه و گذشت زمان است. رعایت این نکته در خصوص بارهای فساد پذیر اهمیت بیشتری پیدا می کند.

- همراه داشتن سایر ابزارهای لازم برای اثبات رعایت استاندارد حمل بار: در مواردی گیرنده و یا فرستنده با مشاهده هرگونه ایراد بار در مقصد، موضوع را مرتبط به عدم رعایت استانداردها از سوی حمل کنندگان عنوان می کند، جهت پیشگیری از ایجاد چنین وضعیتی لازم است رانندگان هر ابزاری که رعایت استاندارد را اثبات می کند (مانند ترموگرافی برای اثبات رعایت دما در حین حمل، پلمپ شدن تانکر سوخت در مبدا برای جلوگیری از اتهام مخلوط نمودن آن با سایر مواد و غیره) همراه داشته باشد.