اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

با حضور رئیس اتاق بازرگانی اهواز؛ضرورت همکاری بخش خصوصی ایران و عراق برای ورود به بازارهای سوریه و لبنان مورد

اتاق اهواز چهارشنبه 29/Dey/1400 09:58

در نشست مشترک هیات تجاری ایران و فعالان اقتصادی کربلا، ورود به بازارهای سوریه و لبنان با همکاری فعالان عراقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نشست مشترک هیئت تجاری اعزامی اتاق ایران با فعالان اقتصادی شهر کربلا در کنسولگری ایران برگزار شد. این نشست با مذاکره رو در رو فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف آغاز شد.

افراد حاضر در هیئت تجاری ایران با فعالان اقتصادی شهر کربلا به گفت‌وگو پرداختند و راه‌های همکاری دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند.