اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

حضور رئیس اتاق بازرگانی اهواز در جمع هیات تجاری اتاق ایران به عراق

اتاق اهواز چهارشنبه 29/Dey/1400 10:07

به دعوت رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق هیات تجاری اتاق ایران به عراق سفر کرد که در این جمع، شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز و نائب رئیس اتاق مشترک ایران عراق نیز ، حضور دارد.

هیات تجاری اتاق ایران با هدف تحقق همکاری نزدیک‌تر دو کشور در حوزه‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سفری سه روزه عازم عراق شد.