اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی اهواز: اتاق بازرگانی اهواز و سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان تفاهمنامه همکاری منعقد می کنند

اتاق اهواز سه شنبه 12/Bahman/1400 08:43

نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به ضرورت توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی خوزستان به خارج کشور گفت: به همین منظور، این اتاق و سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، همکاری مشترک منعقد می کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، سیروس عبیاوی در نشست مشترک هیات رئیسه های این اتاق و سازمان نظام مهندسی ساختمانی خوزستان اظهارداشت: هدفگذاری برای توسعه صادرات، یکی از رسالت های ذاتی پارلمان بخش خصوصی محسوب می شود.

وی استان خوزستان به عنوان یک استان مرزی از ظرفیت های لازم برای افزایش حجم تجارت خارجی با کشورهای همسایه بخصوص عراق برخوردار است گفت: به دلیل ضرورت حفظ منابع طبیعی کشور، صادرات در بخش خدمات فنی مهندسی می تواند به یکی از شاخص های جدی در صادرات کشور و بخصوص استان خوزستان تبدیل شود.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بورس و بانک اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشورهای عراق و سوریه به عنوان مهمترین بازارهای دارای ظرفیت پذیرش خدمات فنی مهندسی استان خوزستان محسوب می شوند.

عبیاوی اضافه کرد:  به همین منظور لازم است بین اتاق بازرگانی اهواز و سازمان نظام مهندسی استان تفاهمنامه ای مشترک منعقد شود تا برای صادرات قدرتمند خدمات فنی مهندسی به کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه، برنامه ای کاربردی تهیه شود.