اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

همکاری بسیج و بخش خصوصی به کاهش مشکلات اقتصادی منجر می‌شود

اتاق اهواز سه شنبه 19/Bahman/1400 08:33

مسئول بسیج اتاق ایران در آئین  افتتاح دفتر بسیج تجار و فعالان اقتصادی خوزستان در محل اتاق بازرگانی اهواز به اثربخشی همکاری بسیج و بخش خصوصی تاکید کرد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، علی درویش در این مراسم هدف از راه اندازی دفاتر بسیج تجار و فعالان اقتصادی در محل اتاق های بازرگانی را شناسایی و انجام پیگیری مشکلات بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بسیج ظرفیت خوبی برای پیگیری مطالبات دارد که بخش خصوصی می تواند از آن بهره مند شود.

علی درویش اضافه کرد: در این راستا قطعا همکاری بسیج و بخش خصوصی به کاهش مشکلات اقتصادی منجر می شود. وی تصریح کرد: همواره بخش خصوصی در جنگ اقتصادی که به ملت ایران تحمیل شده، در صف اول دفاع قرار دارد و برای دفاع از منافع کشور با جدیت تلاش خواهد کرد.